ادبیات هشتم

ادبیات هشتم شامل مطالب زیر می باشد که می توانید در قسمت صفحات در سمت چپ آن ها را بیابید.

1.گفت و گو درس یک

2.گفت و گو درس دو

3.گفت و گو درس سه

4.گفت و گو درس چهار

5.گفت و گو درس پنج

6.گفت و گو درس شش

7.گفت و گو درس هشت

9.گفت و گو درس نه

10.گفت و گو درس ده

11.گفت و گو درس یازده

12.گفت و گو درس دوازده

13.گفت و گو درس سیزده

14.گفت و گو درس شانزده

15.گفت و گو درس هفده

 

16.آرایه های ادبی

 

17.درس های آزاد

/ 1 نظر / 8 بازدید
من

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی