هفت سین شیمی

1.سدیم کلرید
سدیم کلرید یک ترکیب یونی است که از نسبتهای معادل سدیم و کلر تشکیل شده است. کلرید سدیم ترکیب اصلی تشکیل دهنده نمک طعام است و بخش اعظم شوری آب اقیانوسها نیز بدلیل این ترکیب است. ویکی‌پدیا
•  فرمول: NaCl
چگالی: ۲٫۱۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب
جرم مولی: ۵۸٫۴۴ گرم بر مول
نقطه ذوب: ۸۰۱ ‪°C‬
نقطه جوش: ۱٬۴۱۳ ‪°C‬
2.سدیم یدید
یدید سدیم یکی از موادی است که در باروری ابر ها استفاده می شود ویکی‌پدیا
فرمول: NaI
چگالی: ۳٫۶۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب
نقطه جوش: ۱٬۳۰۴ ‪°C‬
نقطه ذوب: ۶۶۱ ‪°C‬
جرم مولی: ۱۴۹٫۸۹ گرم بر مول
3.سدیم برمید
سدیم برمید ‏با فرمول شیمیایی NaBr یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۵۳۸۸۱ است. که جرم مولی آن ۱۰۲٫۸۹۴ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است. ویکی‌پدیا
فرمول: NaBr
چگالی: ۳٫۲۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب
نقطه جوش: ۱٬۳۹۶ ‪°C‬
نقطه ذوب: ۷۴۷ ‪°C‬
جرم مولی: ۱۰۲٫۸۹۴ گرم بر مول
4.سدیم
سُدیم یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Na و عدد اتمی آن ۱۱ است. سدیم یک فلز واکنش‌دهنده نرم و مومی‌شکل است که به گروه فلزات قلیایی که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند تعلق دارد. ویکی‌پدیا
نماد: Na
عدد اتمی: ۱۱
جرم مولی: ۲۲٫۹۸۹۸ گرم بر مول
نقطه ذوب: ۹۷٫۷۲ ‪°C‬
فرمول: Na
آرایش الکترونی: Ne 3s1
جرم اتمی: ۲۲٫۹۸۹۷۶۹ ± ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۲ u
5.سدیم هیدروکسید
سدیم هیدروکسید یا کاستیک سودا یا سود سوزآور با فرمول شیمیایی NaOH که ماده‌ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب ۱۳۹۰درجه سانتی‌گراد و چگالی ۲٬۱۳ می‌باشد. ویکی‌پدیا
جرم مولی: ۳۹٫۹۹۷ گرم بر مول
فرمول: NaOH
چگالی: ۲٫۱۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب
نقطه ذوب: ۳۱۸ ‪°C‬
نقطه جوش: ۱٬۳۸۸ ‪°C‬
شناسه آیوپاک: Sodium hydroxide
6.سولفور
گوگرد یا سولفور با نماد شیمیایی S نام یک عنصر شیمیایی است که در گروه ششم و دورهٔ سوم از جدول تناوبی عنصرها جای گرفته‌است. این عنصر در خانوادهٔ اکسیژن قرار دارد، پیش از آن فسفر، پس از آن کلر، در بالای آن اکسیژن و پایین آن سلنیوم جای گرفته‌است. ویکی‌پدیا
نماد: S
عدد اتمی: ۱۶
نقطه ذوب: ۱۱۵٫۲ ‪°C‬
آرایش الکترونی: Ne 3s2 3p4
نقطه جوش: ۴۴۴٫۷ ‪°C‬
تعداد الکترون‌ها در هر لایه: 2,8,6
جرم اتمی: ۳۲٫۰۶۵ ± ۰٫۰۰۵ u
7.سدیم کربنات
سدیم کربنات، Na₂CO₃ یک نمک سدیم است که از ترکیب آن با کربنیک اسید تولید می‌شود. ویکی‌پدیا
فرمول: Na2CO3
نقطه ذوب: ۸۵۱ ‪°C‬
چگالی: ۲٫۵۴ گرم بر سانتی‌متر مکعب
جرم مولی: ۱۰۵٫۹۸۸۸ گرم بر مول

/ 0 نظر / 4 بازدید