ریاضی هشتم

 ریاضی شامل مطالب زیر می باشد که می توانید آن ها را در قسمت صفحات پیدا کنید:
1.فیثاغورث و رابطه ی او
2. واحد های کمیت های طول و زمان و دما
3. اعداد اول،کاربرد اعداد اول،فواید یافتن اعداد اول،کشف و محاسبه،الگوهای توزیع اعداد اول
4.اعداد اول دوقلو
5.اصول اقلیدس
6.ارشمیدس
7.ابوالعباس نیریزی

/ 0 نظر / 19 بازدید