گفت و گو درس یک

درس اول گفت و گو1:
متن ستایش نوعی متن تحمیدیه است. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند و در اصطلاح عبارت است از مقدمه ای که در آغاز کتابها در ستایش خدا و برشمردن نعمات و صفات او آورده می شود. از جمله کتب نگارش یافته در این موضوع تحمیدیه در ادب فارسی از غلامرضا ستوده و نیز رساله دکتری حشمت اله آذرمکان با عنوان بررسی تطبیقی تحمیدیه‌ها در منظومه‌های برجسته تا قرن دهم است. از برجسته ترین نمونه های تحمیدیه در شعر و ادب فارسی، می توان به دیباچه (مقدمه) گلستان سعدی اشاره کرد. نکته جالب آنکه در بین منظومه های معروف ادبیات فارسی مثنوی بی تعحمیدیه است. گرچه مضامینش لبریز از حمد خداست تحمیدیه یکی از صفاتی است که ما انسان ها نسبت به خداداریم یعنی ستایش خدا وهمچنین ستایش پیامبران. در ایران تا کنون کتابی به نام «تحمیدیه» که مجموعه ای از بهترین و مشهورترین تحمیدیه های زبان و ادب فارسی است توسط خانم «لیلا شیرینکام» گردآوری شده و انتشارات نظری آن را به چاپ رسانده است.


درس اول گفت و گو2:
»وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید«ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم.سوره ق آیه16
بررسی لغوی
راغب گوید: ورید رگى است متّصل به کبد و قلب، و جریان خون در آن است.
ناگفته نماند: رگهاى بدن را به شریان و ورید تقسیم کرده‏اند. شریان آنها است که خون را از قلب به بدن می برند، و ورید آنها است که آن را از بدن به قلب باز می گردانند.
به نظر می آید که در آیه شریفه مطلق رگ مراد است، اعمّ از شریان و ورید.
معنى آیه چنین است: ما به انسان از وریدش که در تمام اعضاى او گسترده است نزدیکتریم.
در باره حبل الورید: رگ گردن، رگ قلب و غیره نیز گفته‏اند.
در صحاح گفته: ورید رگى است که عرب آن را رگ قلب گوید و آنها دو ورید است. این سخن احتمال فوق را که ورید شامل هر دو رگ شریان و ورید است تأیید می کند.
نظر صاحب تفسیر نمونه:
این تعبیری جالب و تکان دهنده‏ است. حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که خون را به طور مرتب از یک سو وارد قلب، و از یک سو خارج کرده به تمام اعضا مى‏رساند که اگر یک لحظه در عمل آن وقفه رخ دهد فورا مرگ به سراغ انسان مى‏آید.
خداوند از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. این همان است که در جاى دیگر مى‏فرماید: »وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ«؛ بدانید خداوند بین انسان و قلب او حائل مى‏شود.
البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از این هم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از اینها رساتر در محسوسات پیدا نمى‏شود؛ و اشاره به احاطه و تسلط علمی و آگاهی خداوند دارد. ضمنا مفسران و ارباب لغت در باره معنى "ورید" تفسیرهاى گوناگونى دارند: عده‏اى معتقدند که ورید همان رگى است که به قلب یا کبد انسان پیوسته است. و بعضى آن را به معنى تمام رگهایى که از بدن انسان مى‏گذرد مى‏دانند. در حالى که بعضى دیگر آن را به رگ گردن تفسیر کرده‏اند، و گاه آن را "وریدان" مى‏گویند یعنى دو رگ گردن.
ولى معنى اول مناسبتر به نظر مى‏رسد؛ مخصوصا با توجه به آیه 24 سوره انفال‏.

/ 0 نظر / 6 بازدید