زیست هشتم

زیست شامل مطالب زیر می باشد که می توانید آن ها را در قسمت صفحات پیدا کنید:
1.دستگاه عصبی
2.دستگاه حرکتی
3.تنظیم هورمونی
4.الفبای زیست فناوری
5.تولید مثل
6.حس و حرکت
7.کانی ها
8.هوازدگی
9.سنگ ها
10.رباط یا لیگامان
11.کانی های ملی

/ 0 نظر / 16 بازدید