واحد های کمیت طول و دما وزمان

یکای کمیت زمان در سیستم متریک ثانیه می‌باشد. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از:
•    دقیقه
•    ساعت
•    شبانه روز
•    هفته
•    ماه
•    سال
•    دهه
•    قرن)سده)
•    هزاره
•    ابردوران
•    اتوثانیه
•    اشکوب (چینه‌شناسی)
•    المپیاد
•    پیکوثانیه
•    ثانیه
•    چینه‌دوران
•    دقیقه
•    دوران (زمین‌شناسی)
•    دهه
•    ده‌هزار سال

•    روز
•    زمان پلانک
•    زمان نجومی
•    ساعت
•    سال
•    سال اعتدالی
•    سال ژولینی (اخترشناسی)
•    سال کبیسه
•    سال نجومی
•    سده
•    شب


    •    فصل
•    فمتوثانیه
•    کیلوثانیه
•    گیگاثانیه
•    ماه
•    مگاثانیه
•    میکروثانیه
•    میلی‌ثانیه
•    نانوثانیه
•    هزاره
•    هفته

2.یکای کمیت طول در سیستم متریک، متر می‌باشد. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از:
•    گیج
•    آسپارسا
•    آلد
•    آنگستروم
•    ارش
•    اسپرسا
•    استادیا
•    اسموت
•    اگزامتر
•    ال
•    انگشت
•    اینچ
•    پا
•    پارسک
•    پوینت
•    پیکومتر
•    ثو
•    دسی‌متر
•    دکامت
•        •    راد
•    زپتومتر
•    زتامتر
•    زنجیر
•    سال نوری
•    سانتی‌متر
•    شعاع بور
•    شعاع خورشیدی
•    شکو
•    طول پلانک
•    فاتوم
•    فرسنگ
•    فرلانگ
•    فمتومتر
•    کالیبر
•    کیلومتر
•    گره
•    گز
    •    لیگ
•    مایل
•    مایل دریایی
•    متر
•    مگامتر
•    میکرون
•    میلی‌متر
•    نانومتر
•    نور-ثانیه
•    واحد نجومی
•    وجب
•    ورست
•    هکتومتر
•    یارد
•    الگو
•    یکای درازا
•    یوتامتر
•    یوکتومتر
•    گیگامتر

3.یکای کمیت دما در سیستم متریک،درجه سانتی گراد می‌باشد. سایر واحدهای این کمیت عبارت‌اند از:
•    درجه سلسیوس
•    فارنهایت
•    کلوین

/ 0 نظر / 5 بازدید