نمونه سوال1

    علمی که در کار جلوه کند بهترین نوع دانش است .                     امام علی (ع)   
    صحیح یا غلط بودن جملات زیررامعلوم کنید.
1-مقاومت یک سیم با طول سیم رابطه مستقیم دارد.   ص   غ
2-با برق نما می توان مقدار بار الکتریکی یک جسم را معلوم کرد.  ص   غ
3-در مدار هرچه سیم داغ تر شود مقاومت بیشتری دربرابر جریان پیدا می کند.  ص   غ
4-جهت میدان مغناطیسی در داخل آهن ربا از قطب  N به S  است. ص   غ

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
1-اگر میله شیشه ای باردار را به کلاهک الکتروسکوپ خنثی  تماس بدهیم بار ورقه های الکتروسکوپ ...................می شود.
2-در اثر مالش بادکنک به پارچه پشمی، ..............................الکترون از دست می دهد.
3-ایجاد جریان برق دریک سیم پیچ به کمک خاصیت مغناطیسی اساس کار  ..............................است.
4-اجسام رسانا به علت داشتن.................................جریان برق را از خود عبور می دهند.

گزینه درست را انتخاب کنید.
1-در شکل مقابل که قسمتی از یک مدار نشان داده شده مقاومت کل مدار چقدر است؟  4اهم           6اهم

الف:    54      ب:  4/32         ج:    5/7          د:40

                                                                                                                  30اهم
2- در یک مدار الکتریکی اگر ولتاژ نصف ومقاومت دوبرابر شود توان مصرفی چند برابر می شود؟
           1                    1
الف:      2             ب:   8                     ج:   2                     د:4
 
3-کدام یک از مواد زیر برای ساخت آهن ربای الکتریکی مناسب تر است؟
الف: آهن                 ب: فولاد                      ج: مس                    د:آلومینیوم

4-وقتی دو جسم را به هم مالش می دهیم:
الف: یکی از دو جسم باردار می شود      ب: هر دو جسم دارای دو نوع  بار با اندازه های متفاوت می شوند                                    ج: هردوجسم بار مشابه پیدا می کنند        د: دو جسم دارای دونوع بار با اندازه های مساوی می شوند.

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
1-ثابت ماندن اندازه بار الکتریکی چه نام دارد؟
2-به تخلیه الکتریکی بین ابر وزمین چه می گویند؟
3-دریک کره فلزی بار ها در کجای کره قرار می گیرند؟
4-عامل ایجاد جریان در مدار چیست؟


به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.

1-در موتور الکتریکی چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

طرز کار موتور را توضیح دهید.2- در این شکل قطب های آهن ربا هارا نام گذاری کنید.

این روش ساخت آهن ربا چه نام دارد؟                                        


3- اگر میله پلاستیکی باردار را نزدیک کلاهک الکتروسکوپ خنثی بگیریم  چه تغییری در حرکت ورقه ها ایجاد می شود؟ چرا؟ ورقه ها  وکلاهک هرکدام چه باری پیدا می کنند؟

4-6 عدد لامپ 100وات به مدت 6 ساعت و یک اتوی 2000 وات به مدت 2 ساعت در یک شبانه روز روشن هستند. مصرف ماهانه برق این دو وسیله چند کیلو وات ساعت است؟


5-در مدار زیر یک منبع جریان 9 ولتی سبب برقراری جریان شده است. 
                                                                                                                        
 
الف: کدام دستگاه ولت سنج وکدام آمپر سنج است؟
ب:هریک از آمپر سنج ها چه عددی را نشان می دهند؟چرا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                  I

                                                                                                                                                         206- با توجه به نمودار روبرو:                                                            
الف: چه رابطه ای بین جریان الکتریکی ومقاومت وجوددارد؟                                                                               
                                                                                          


ب:اگر در زمان 5 ثانیه جریان از مقاومت 20 اهمی عبور کند چند ژول از انرژی الکتریکی به صورت گرما به هدر می رود؟                                                      / 0 نظر / 8 بازدید